Velkommen til vår nye hjemmeside!

 


Å undersøkelse av avløpsvann for SARS-CoV-2 kan være en verdifull dataressurs for effektiv COVID-19-håndtering. Nylig publisert forskning har vist at disse analysene kan gi et makrobilde av smittenivået i et geografisk område og legge til rette for tidlig identifisering av infeksjonspunkt.I Analytik Jenas webinar 29. juni kl. 16.00 diskuterer Dr. Christine Gräfe fordelene med å overvåke SARS-CoV-2 og andre biologiske parametere i avløpsvann, utfordringene ved å utføre disse analysene og løsningene for å overvinne dem. Gräfe vil demonstrere en komplett…

Les mer