ClaraLab* personvernpolicy

* Med ClaraLab menes samtlige selskap i konsernet, LAB Norway AS 995350734, LAB Sweden AB 556569-3255 och LAB Denmark ApS 40100253.

Generelt

ClaraLab respekterer ditt personvern og retten til å ha kontroll over dine personopplysninger. Vi behandler personopplysninger kun når vi har hjemmel.

Våre hovedprinsipper er enkle; Vi kommer til å være åpne med hvilken data vi samler inn og hvorfor. Vi kommer til å beskytte dine data på best mulig måte.

ClaraLab sin personvernpolicy beskriver hvilke opplysninger vi samler inn, til hvilket formål de samles inn, på hvilken måte du kan ha kontroll over dine opplysninger samt hvordan du kan kontakte oss. Denne personvernpolicyen gjelder når du kjøper produkter og tjenester hos oss, besøker våre nettsteder eller kommuniserer med oss på annen måte. ClaraLab er personopplysningsansvarlig i samsvar med disse vilkår og står ansvarlig for at behandlingen skjer i henhold til gjeldene lovverk.

Personopplysninger vi samler inn

ClaraLab AB innhenter opplysningene i første rekke direkte fra deg som er i kontakt med oss. Eksempel på personopplysninger vi samler inn er navnet ditt samt kontaktopplysninger slik som telefonnummer, e-postadresse og/eller kontaktadresse.

ClaraLab AB registrerer personopplysninger i forbindelse med:

 1. Kjøp eller forespørsler vedrørende våre produkter og tjenester.
 2. Varsling til en tjeneste (teknisk service, seminarer, opplæring etc) som tilbys av ClaraLab-konsernet.
 3. Når du fyller i din e-postadresse eller ditt telefonnummer på hjemmesiden.
 4. Oppdatering av dine opplysninger på sider som gjenfinnes på lab.se eller dennes subdomener.
 5. Hvis du kontakter oss via e-post, via telefon, våre hjemmesider og sosiale media.
 6. Hvis du påmelder deg til våre nyhetsbrev.
 7. Ditt besøk på våre nettsteder inklusive men ikke begrenset til trafikkdata, plassdata, nettlogger og annen kommunikasjonsdata samt f.eks. den IP-adresse, type av enhet, operativsystem og nettlesertype som brukes for besøket.

Innsamling med samtykke

Gjennom godkjenning av vår personvernpolicy samtykker du til at personopplysningene du oppgav kan brukes til markedsføringsformål for den tjeneste som eksponeres i tilknytning til der du bes fylle i dine personopplysninger.

Hvordan brukes innsamlet informasjon

ClaraLab behandler personopplysninger i hovedsak for de formål som angis under samt for de eventuelle ytterligere formål som angis på innsamlingstidspunktet:

 1. For å fullføre bestillinger av produkter og tjenester som tilbys av ClaraLab;
 2. Muliggjøre god kundeservice, som å håndtere dine forespørsler, rette feilaktige opplysninger eller sende informasjon som du har bedt om, eksempelvis nyhetsbrev, produktnyheter, forandringer i sortiment og avtale, invitasjoner til messer/seminarer/kurs;
 3. Opplysninger om bestilling av produkter og tjenester lagres og analyseres, samt ligger til grunn for tilbud og rabatter samt markedsføring av både generell og målrettet karakter;
 4. For å kunne administrere kundeprofiler, gjennomføre analyser samt markedsundersøkelser;
 5. Personopplysninger brukes også ved analyse for å utføre segmentering/profilering, for å kunne utvikle målrettede tilbud og tjenester;
 6. For å sende deg informasjon og markedsføring via e-post eller andre digitale kontaktveier da du har en aktiv kunderelasjon med oss;
 7. For å kontakte deg om andre tilbud, kampanjer eller tjenester som vi tror kan være av interesse for deg. Merk at du når som helst kan takke nei til denne markedsføringen;
 8. For å kunne gi deg relevante anbefalinger, tilbud og tilpassede produkter og tjenester basert på hva andre med lignende adferdsmønster har interessert seg for, hvilke tjenester du har valgt, sett på og vist interesse for;
 9. For å sende viktige beskjeder slik som kommunikasjon om endringer i våre vilkår og policyer;

Informasjon som kan videreformidles

Vårt utgangspunkt er å ikke videreformidle dine personopplysninger til tredjepart hvis du ikke har samtykket til det eller hvis det ikke er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser i forhold til avtale eller lov. I de tilfellene vi videreformidler personopplysninger til tredjepart oppretter vi en personvernavtale samt sikrer at personopplysninger behandles på en betryggende måte.

Om cookies/informasjonskapsler

Når du bruker våre nettsteder kan det hende at personopplysninger samles inn via f.eks. cookies. Dette gjøres dog kun via et separat samtykke. Da lagres informasjonen om din bruk og hvilke sider som er besøket. Det kan være teknisk informasjon om din enhet og internettoppkobling slik som operativsystem, nettleserversjon, IP-adresse, cookies og unik identifikator.

Rettslig grunnlag, lagring og utlevering av personopplysninger

I og med at du etterlater opplysninger til ClaraLab gir du din tillatelse til at ClaraLab registrerer og lagrer opplysninger om hvilket produkt og/eller tjeneste du har kjøpt eller vært i kontakt med oss om samt behandler de oppgitte personopplysninger til angitte formål. Som hjemmel for behandling, vil ClaraLab henvise til overholdelse av avtale, juridisk forpliktelse, berettiget interesse eller samtykke. Hvis ClaraLab benytter seg av berettiget interesse som grunn, kommer det kun til å gjøres i tilfeller som angitt over. Merk at du når som helst kan tilbakekalle ditt samtykke ved å kontakta oss, for kontaktopplysninger se rubrikken ”Slik kontakter du oss”.

Vi utarbeider rutiner og arbeidsmetoder for at dine personopplysninger skal håndteres på en sikker måte. Utgangspunktet er at kun personer inne organisasjonen som har behov for personopplysningene for å utføre sine arbeidsoppgaver skal ha tilgang til dem.

Behandlingen skjer i samsvar med gjeldende lovgivning og innebærer at personopplysninger ikke beholdes i lengre tid enn nødvendig med hensyn til formålet med behandlingen. ClaraLab kommer til å lagre dine personopplysninger så lenge de er aktuelle eller nødvendige for analyser eller direktemarkedsføring for de formål som de er samlet inn for eller da det kreves slik på grunn av andre lovkrav, som eksempelvis bokføringsloven. Ved all håndtering av personopplysninger tar vi forholdsregler for å sikre høy sikkerhet og konfidensialitet.

Dine rettigheter og valg

Du har rettigheter når det gjelder dine personopplysninger og du har mulighet til å påvirke din informasjon og hva som lagres. ClaraLab kommer på eget eller ditt initiativ å rette feilaktige opplysninger. Du kan når som helst be om at dine opplysninger slettes eller at bruken begrenses ved å kontakte oss (for kontaktveier se rubrikken ”Slik kontakter du oss”). Hvis du anser att dine rettigheter ikke respekteres av oss må du gjerne kontakte ClaraLab eller du kan gi beskjed til Datatilsynet (veiledning@datatilsynet.no).
Du kan når som helst avstå fra å ta imot markedsføringskommunikasjon fra oss ved å kontakte oss eller ved å klikke på ”avslutt abonnement” i e-post som vi sender deg. Du er alltid velkommen til å kontakte oss for å få hjelp til å takke nei til vår kommunikasjon.

Du kan få informasjon om hvilke personopplysninger som er registrert på deg ved skriftlig å be om en transkripsjon fra ClaraLab.

Lenker til andre nettsteder

I tilfelle at vårt nettsted inneholder lenker til tredjeparts nettsteder, hjemmesider eller materiale publisert av tredjepart, er disse koblingene kun til orientering.

Ettersom ClaraLab ikke har kontroll over innholdet på disse nettstedene eller dets materiale, er vi ikke ansvarlige for innholdet. ClaraLab er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller tap som kan oppstå ved bruk av disse lenkene.

Slik kontakter du oss

ClaraLab AB, SE 556735-0748, og dets datterselskaper er personopplysningsansvarlige hvilket innebærer at vi er ansvarlige for hvordan dine personopplysninger behandles og at dine rettigheter ivaretas.

For ytterligere informasjon om håndtering av personopplysninger eller hvis du har spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss på:

LAB Norway AS, +47 22 06 00 66, info@labnorway.net
LAB Sweden AB/ClaraLab AB, 08-29 60 00, info@lab.se
LAB Denmark ApS, +45 89 87 10 77, info@labdenmark.dk