Velkommen til webinaret Elementanalyser innen avfalls- og gjenvinningsbransjen med Analytik Jena!

Med den økende mengden avfall vi genererer, får avfalls- og resirkuleringsprosessene stadig større betydning.

For riktig håndtering av avfallet er det viktig med analyser av avfallet slik at du forstår hva det består av. I tillegg til tungmetaller analyseres avfall for økotoksiske og andre giftige komponenter samt for parametere som halogenerte organiske forbindelser.

Dette webinaret presenterer instrumentteknikkene AAS, ICP-OES og ICP-MS.

Det gis eksempler på prøveforberedelse og metoder som oppfyller de standardene som gjelder i dag.

Webinaret presenteres på engelsk av Analytik Jenas supportgruppe.

Dato: 10. november 2022
Tid: 10:00 – 11:00
Påmelding: Registrer deg via lenken her.

Velkommen!


Aktuelt