Neste uke tilbyr vår leverandør Gerhardt Analytical systems to spennende webinarer. Den ene handler om nitrogenanalyse etter Kjeldahl-metoden og den andre handler om fiberanalyse i fôr.

Webinarene finner sted tirsdag 4. april og onsdag 5. april klokken 11.00-13.00. De holdes på engelsk og du kan velge å delta på ett eller begge webinarene. Meld deg gjerne på selv om tidspunktet ikke passer for du får tilgang til en innspilt versjon av webinaret i etterkant selv om du ikke kan delta.

Les mer om programmet under:

Nitrogenanalyse etter Kjeldahl-metoden

Prinsipielle og analytiske tilnærminger til vanskelige prøver

Program

 1. Fordøyelse med svovelsyre og katalysator
  •     Fordøyelsestemperatur og fordøyelsestid
  • Temperatur/tidsprofil og effekt/tidsprofil
  • Forholdet mellom mengde prøve og volum av svovelsyre og katalysator
  • Håndtering av ulike prøver
 2. Destillasjon og titrering
  • Parameterinnstillinger for destillasjon
  • Valg av «receiver» løsning
  • Alternativer for titrering
  • Håndtering av ulike prøver
 3. Kvalitetssikring
  • Blanke verdier
  • Standarder
  • «Recovery»
  • Feilkilder
  • IQ / OQ / PQ

Les mer og meld deg på her.

Fiberanalyse i fôr

Bestemmelse av råfiber · ADF · NDF · ADL

Program

 1. Teoretisk bakgrunn for fiberanalyse i fôr- og biogassanalyse og for karakterisering av biomasse
 2. Prøveforberedelse
  • Tørking, sliping, avfetting og avkalking av utvalgte prøver
 3. Hvordan gjør man en fiberanalyse
  • Skylling, filtrering, tørking, asking
  • Fysisk-kjemiske effekter ved bruk av ulike metoder
  • Hvordan håndtere vanskelig prøvemateriale
  • Faktorer som forstyrrer analyseresultatet, som f.eks overdreven skumdannelse, høyt stivelsesinnhold, pektininnhold
 4. Kvalitetskontroll
  • Blanke verdier, standard, «recover»
  • Bestemmelse av mengden amylase, kontroll av aktiviteter
  • Faktorer som kan påvirke analyseresultatet negativt
  • Hvordan håndtere kunstfibre/monomerer
  • Sekvensiell analyse

Les mer og meld deg på her.


Aktuelt