Velkommen til webinaret med Analytik Jena – Utfordrende analyser av svært viskøse og inhomogene organiske løsninger og geler

Spør ekspertene!

Spesialister fra Analytik Jena deler sine erfaringer når det gjelder analyser av pastalignende og andre utfordrende organiske prøvematriser som høyviskøse, inhomogene, flerfasede og partikkelholdige løsninger.

Webinaret presenterer feltapplikasjoner og hvordan man kan optimalisere analyseflyten for raske og pålitelige analyseresultater – i henhold til dagens standarder.

Webinaret passer for virksomheter innen olje- og gassindustrien, raffinerier, petrokjemisk og kjemisk industri, produsenter av alternative drivstoff, kontraktslaboratorier, etc.

Analyseteknikkene som dekkes er AAS, ICPOES, ICPMS og elementære instrumenter.

Webinaret presenteres på engelsk av Analytik Jenas applikasjonsgruppe

Dato: 13. september 2022
Tid: 15:00 – 16:00

Velkommen!

Meld deg på her.


Aktuelt