Å undersøkelse av avløpsvann for SARS-CoV-2 kan være en verdifull dataressurs for effektiv COVID-19-håndtering. Nylig publisert forskning har vist at disse analysene kan gi et makrobilde av smittenivået i et geografisk område og legge til rette for tidlig identifisering av infeksjonspunkt.
I Analytik Jenas webinar 29. juni kl. 16.00 diskuterer Dr. Christine Gräfe fordelene med å overvåke SARS-CoV-2 og andre biologiske parametere i avløpsvann, utfordringene ved å utføre disse analysene og løsningene for å overvinne dem. Gräfe vil demonstrere en komplett arbeidsflyt – fra prøvetaking til oppdagelse – utformet for å gi et effektivt verktøy for folkehelsevesenet og andre parter som er involvert i håndteringen av pandemien. Denne arbeidsflyten er av spesiell interesse fordi den kan tilpasses til deteksjon og analyse av andre biologiske parametere som andre virus eller bakterier.

Besøk dette webinaret for å lære mer om:

  • Fordelene med å overvåke avløpsvann for SARS-CoV-2
  • Utfordringer og løsninger for en effektiv SARS-CoV-2 detekteringsflyt i avløpsvann
  • Bredere anvendelser av denne arbeidsflyten til andre biologiske parametere

Hvem er webinaret rettet mot?

  • Personer fra analytiske laboratorier for miljøprøver
  • Personer fra molekylærbiologilaboratorier
  • Personer som jobber med kloakkrenseanlegg og avløpsvann
  • Alle som er interessert i temaet

Høres dette spennende ut? Meld deg på her.


Aktuelt

Vestfrost solution blir ny leverandør av laboratorie- og legemiddelkjøeskap/-frysere, samt lavtemperaturfrysere

Vi har fått en ny leverandør av laboratorie- og legemiddelkjøleskap/-frysere, samt lavtemperaturfrysere - nemlig  danske Vestfrost Solutions.  Vestfrost produserer laboratorie- og legemiddelkjøleskap/-frysere samt praktisk tilbehør som glassdører, DIN 58345 kit, hyller og skuffer. Vestfrost ble grunnlagt i Esbjerg, Danmark i 1963 med én visjon i tankene: Å skape verdens beste kjøleskap og frysere. Kjernen i …