Risteinkubatorer

EN VEIVISER FOR Å FINNE RIKTIG MODELL

Lengst ned på siden finner du lenker til de forskjellige modellene!

KAPASITET

 • Multitron har den største kapasiteten i sin størrelse og kan stables i opp til tre enheter
 • Minitron har drøyt halve kapasiteten til Multitron
 • Ecotron har noe mindre kapasitet enn Minitron

FUNKSJONER

 • Multitron finnes i flere versjoner og forskjellige risteamplitude, Cell, Pro, Standard med flere. Flere forskjellige kjølesystem
 • Minitron finnes i én versjon og forskjellige risteamplitude, med og uten kjøling
 • Ecotron finnes i én versjon, med og uten kjøling

STABLING

 • Multitron kan stables i opp til tre enheter
 • Minitron kan stables i opp til to enheter
 • Ecotron kan stables i opp til to enheter

SPESIALFUNKSJONER

Multitron finnes i spesialutførsel til for eksempel celledyrking, alger, mikrotiterplater og høye temperaturer. Til og med utstyr til bruk for celledyrkingsposer* (type Wave).

Er du usikker på hvilken modell av Multitron som passer for deg?

Når det gjelder de store stablebare risterne i Multitron-familien kan du tenke på følgende forskjeller:

Multitron Pro/Multitron Cell har kommet i en ny versjon, har flere opsjoner, kan bygges om i ettertid, samt ha mulighet for flere parametre.  Multitron Standard kommer ferdig konfigurert og kan  ikke bygges om senere. Den har to parametre; ristehastighet og temperatur.

I størrelsesorden fra minst til høyest kapasitet:

 • Ecotron
 • Minitron
 • Multitron-familjen

Spesialmodeller (samme kapasitet som Multitron):

 • Microtron (for mikrotiterplater)
 • Thermotron (for høye temperaturer)

*kun Multitron

Har du noen spørsmål? Kontakt oss gjerne! Her kan du lese mer på Infors sin side.

Kontakt oss hvis du vil vite mer om Risteinkubatorer


  ECOTRON

  Ecotron

  Ecotron

  MINITRON

  Minitron

  Minitron

  MULTITRON STANDARD

  Multitron Standard

  Multitron Standard

  BELYSNING - LED

  Belysning - LED

  Belysning - LED

  TILVALG MULTITRON

  Tilvalg Multitron

  Tilvalg Multitron