Velkommen til webinar med Analytik Jena – Utfordrende analyser av gasser og flytende komprimerte gasser (LPG)

Spør ekspertene!

Spesialister fra Analytik Jena deler sine erfaringer når det gjelder analyser av gasser og LPG-prøver.

Med fokus på elementær analyseteknologi presenterer webinaret feltapplikasjoner og gir tips om hvordan man kan optimere analyseflyten for raske og pålitelige analyseresultater – i henhold til ASTM D6667, D7551, DIN EN 17178 eller UOP 910.

Webinaret passer for virksomheter innen olje- og gassindustrien, raffinerier, petrokjemisk og kjemisk industri, kontraktslaboratorier, etc.

Webinaret blir presentert på engelsk av Analytik Jenas applikasjonsgruppe

Dato: 27. september 2022
Tid: 15:00 – 16:00

Velkommen!

Meld deg på her.


Aktuelt