Velkommen til webinar med Analytik Jena – Utfordrende analyser av gasser og flytende komprimerte gasser (LPG)

Spør ekspertene!

Spesialister fra Analytik Jena deler sine erfaringer når det gjelder analyser av gasser og LPG-prøver.

Med fokus på elementær analyseteknologi presenterer webinaret feltapplikasjoner og gir tips om hvordan man kan optimere analyseflyten for raske og pålitelige analyseresultater – i henhold til ASTM D6667, D7551, DIN EN 17178 eller UOP 910.

Webinaret passer for virksomheter innen olje- og gassindustrien, raffinerier, petrokjemisk og kjemisk industri, kontraktslaboratorier, etc.

Webinaret blir presentert på engelsk av Analytik Jenas applikasjonsgruppe

Dato: 27. september 2022
Tid: 15:00 – 16:00

Velkommen!

Meld deg på her.


Aktuelt

Webinar: Utfordrende analyser av svært viskøse og inhomogene organiske løsninger og geler

Velkommen til webinaret med Analytik Jena - Utfordrende analyser av svært viskøse og inhomogene organiske løsninger og geler Spør ekspertene! Spesialister fra Analytik Jena deler sine erfaringer når det gjelder analyser av pastalignende og andre utfordrende organiske prøvematriser som høyviskøse, inhomogene, flerfasede og partikkelholdige løsninger. Webinaret presenterer feltapplikasjoner og hvordan man kan optimalisere …