Stanhope-Seta er markedsledende innen laboratorieinstrumenter for kvalitetskontroll, analyse og kalibrering først og fremst for petroleum- og polymerprodukter, men har også et stort produktsortiment orientert mot analyse av legemidler og kosmetikk i henhold til internasjonale industristandarder (ASTM, IP, ISO, DIN, etc.).

Under sine drøyt 50  års drift  har man bygget opp et godt omdømme når det gjelder kvalitet, design og instrumentytelse. Instrumenteringen er rettet mot fysisk/kjemisk analyse som for eksempel flammepunkt, viskositet, densitet, vanninnhold og konduktivitet.

For mer informasjon om produktene og applikasjoner/metoder, se hjemmesiden til Stanhope-Seta.