Gassanalyse for risteflasker
Produktinfo

BCpreFerm – Gassanalyse for oppskaleringsprosesser

Et komplett analysesystem som er utviklet for analyse av metabole prosesser. Det består av opp til 6 stk. CO2- og O2-sensorer, en datamultiplekser (BACCom) og FERMVis programvare for automatisk datainnsamling. Via den modulære strukturen i systemet kan BCpreFerm kobles til såvel risteflasker som bioreaktorer. Til forskjell fra sentrale gassanalysatorer kreves hverken gasskjølere, kompliserte tilkoblinger, pumper og ventiler og transfer av gass. CO2- og O2-sensorene bestemmer gasskonsentrasjonen kontinuerlig og direkte i fermentoren eller via en strømmeadapter.

Kontinuerlig måling av CO2- og O2-innehold i risteflasker og fermentorer forenkler kontrollerte forsøk med simultan analyse av metabole prosesser. Oksygen- eller substratbegrensninger kan oppdages så vel som metabole forandringer.

Kontakt oss hvis du vil vite mer om Gassanalyse for risteflasker