Celle/Bakterie

Å finne en samlebetegnelse på et såpass omfattende område er ikke enkelt.

Selvfølgelig kan du også brukes disse produktene til annet enn celler og bakterier. Jobber du med gjær, sopp, planter m.m. har du også funnet riktig sted. Trigger du på ord som mammale celler, e.coli, c.elegans, pichia pastoris m.fl. har du definitivt funnet riktig sted.

Her finnes utstyr for dyrking av forskjellige organismer, og annet utstyr for å overvåke og kontrollere dem.

Under denne rubrikken finner du ristebord, risteinkubatorer og bioreaktorer fra Infors, biokjemiske analyatorer fra YSI Life Science, risteflasker og filtre fra Thomson og litt til.


BIOKJEMISK ANALYSE

Biokjemisk analyse

Biokjemisk analyse

Bioreaktorer

Bioreaktorer

Bioreaktorer

CO2-INKUBATORER

CO2-Inkubatorer

CO2-Inkubatorer

DYRKINGSFLASKER

Dyrkingsflasker

Dyrkingsflasker

GASSANALYSE

Gassanalyse

Gassanalyse

INKUBATORER

Inkubatorer

Inkubatorer

ONLINEMÅLINGER I RISTEINKUBATORER

Onlinemålinger i risteinkubatorer

Onlinemålinger i risteinkubatorer

RISTEBORD

Ristebord

Ristebord

RISTEINKUBATORER

Risteinkubatorer

Risteinkubatorer

RISTERE

Ristere

Ristere

RØRERE

Omrørere

Omrørere

TILBEHØR RISTEUTSTYR

Tilbehør risteutstyr

Tilbehør risteutstyr