Vannbad

Vi tilbyr vannbad fra IKA. IKAs varmebad er det beste valget når det gjelder oppvarming og herding i laboratoriet. Varmebadene har gode sikkerhetsegenskaper. Alle badene er utstyrt med en dobbel kappe for å beskytte mot forbrenning og en sikkerhetstemperaturmonitor for å forhindre at badet blir overopphetet.

I tillegg kontrolleres sikkerhetselementet til varmebadet hver gang det slås på. Badene er egnet for bruk med olje eller vann. Funksjonalitet, sikkerhet og lang levetid er de viktigste målene i utviklingen av IKAs varmebad.

Kontakt oss hvis du vil vite mer om Vannbad


  HB digital

  HB digital

  HB digital

  HB eco

  HB eco

  HB eco

  HBR 4 control

  HBR 4 control

  HBR 4 control