Forberedelse av mikrobølgeprøver

CEM-tilnærmingen til moderne prøveforberedelse omfatter et bredt utvalg av instrumenter og teknikker. Fremst blant disse er instrumenter for asking, tørking, mikrobølge-syrefordøyelse og løsemiddelekstraksjon.

Vi leverer både teknikkene, instrumentene og applikasjonene for alle prøvene dine.

Kontakt oss hvis du vil vite mer om Forberedelse av mikrobølgeprøver


  Aske/Beininnehold analysator – Uovertruffen allsidighet og hastighet i et robust, lett brukersystem

  Aske/Beininnehold analysator – Uovertruffen allsidighet og hastighet i et robust, lett brukersystem

  Aske/Beininnehold analysator – Uovertruffen allsidighet og hastighet i et robust, lett brukersystem

  Batch og sekvensielle mikrobølgeformidlingssystemer

  Batch og sekvensielle mikrobølgeformidlingssystemer

  Batch og sekvensielle mikrobølgeformidlingssystemer