Fiberanalyse

FibreBag – Teknologi for bestemmelse av råfiber-, ADF-, NDF- og ADL-fraksjoner.

C. Gerhardts produkter for fiberanalyse er designet med et spesielt fokus på landbrukslaboratorier som trenger å bestemme fiberfraksjoner i dyrefôr. Både det automatiske Fibretherm og det manuelle FibreBag-systemet kan brukes til å bestemme ADF-, NDF- og ADL-fraksjoner og råfiber. Begge systemene bruker de innovative FibreBags, laget av spesielle materialer som standardiserer og forenkler analyseprosessen betydelig på grunn av materialets egenskaper.

 Nøl ikke med å kontakte oss hvis du trenger hjelp eller har spørsmål.

Kontakt oss hvis du vil vite mer om Fiberanalyse


    Fibretherm

    Fibretherm

    Fibretherm