Batch og automatiske løsningsmiddelekstraksjonssystemer

EDGE® er et automatisert ekstraksjonssystem som er raskere enn Soxhlet, mer automatisert enn QuEChERS og mye enklere enn andre løsemiddelekstraksjonssystemer.

Med EDGE kan brukere trekke ut et bredt spekter av prøvetyper og prøvestørrelser minst 3 ganger raskere enn andre trykkvæskeuttrekkere. Dette inkluderer filtrering, kjøling og vask.

EDGE har revolusjonert ekstraksjonsprosessen for prøvepreparering.

Trykk på play og gå bort

Programmer opptil 12 prøver ved å bruke den integrerte berøringsskjermen og intuitiv programvare, og EDGE tar seg av resten. Hver prøve kjøres enten med en forhåndsprogrammert OneTouch®-metode, eller med din egen tilpassede metode.

Kontakt oss hvis du vil vite mer om Batch og automatiske løsningsmiddelekstraksjonssystemer


  Automatisert løsningsmiddelekstraksjonssystem– EDGE

  Automatisert løsningsmiddelekstraksjonssystem– EDGE

  Automatisert løsningsmiddelekstraksjonssystem– EDGE

  MARS ™ 6 – Batch Mikrobølgeekstraksjonssystem

  MARS ™ 6 – Batch Mikrobølgeekstraksjonssystem

  MARS ™ 6 – Batch Mikrobølgeekstraksjonssystem