Aurora TOC – TOC, TnB, våtkjemisk/combustion

LAB Norway leverer TOC Analysatorer fra Amerikanske OI-Analytical.

Aurora 1030 C – Katalytisk forbrenning

TOC Aurora 1030 C kan bestemme innholdet total organisk karbon (TOC), total uorganisk karbon (TIC) og non-purgeable organic carbon (NPOC), på samme prøve. Systemet har en unik form på forbrenningsrøret som øker katalysatorens levetid, og kan analysere TOC nivåer fra 100 ppb til 30,000 ppm. 1030 C kan enkelt oppgraderes med en TNb modul for samtidig måling av totalt bundet Nitrogen.

Aurora 1030 W – Våtkjemisk oppslutning

TOC Aurora 1030 W er et instrument for våtkjemisk oppslutning med persulfat. Fordelen med våtkjemisk oppslutning over forbrenningsteknikk er at våtkjemisk oppslutning er upåvirkelig ovenfor salter, slik at man kan kjøre saltholdige prøver (også saltvann). Noe av det som gjør Aurora 1030 W unik til dette formålet er at den bruker koking istedenfor UV oppslutning. Dette gjør at man kan optimalisere analysen ved å justere koketemperaturen, slik at man også får med partikulært innhold, noe som er vanskelig å gjøre med UV oppslutning. Ved at man ikke har en UV lampe som må bytte sparer man også inn på vedlikeholdskostnader. Auorora 1030 W har to kamre, slik at mens en prøve analyseres kan en annen prøve oppsluttes samtidig.

Model 1088 TOC Rotary Autosampler

Aurora 1030 TOC leveres vanligvis med en 88 posisjoners autosampler, som settes direkte under selv instrumentet. Denne autosampleren støtter magnetisk røring, slik at prøver alltid er så homogene som mulig før kjøring. Autosampleren kan injisere prøver enten fra åpne vials, eller ved å gå igjennom et septum på forseglede vials. Den kan også programmeres til å gjøre sparging av TIC før kjøring, samt surgjøring av prøver.

For mer informasjon eller spørsmål om Aurora 1030 TOC, kontakt oss på info@labnorway.net.

Kontakt oss hvis du vil vite mer om Aurora TOC – TOC, TnB, våtkjemisk/combustion