Atomabsorbsjon

Velg mellom AAS-instrumenter av høy kvalitet i novAA 800-serien for helautomatiske enkeltelementer eller sekvensiell analyse av flere elementer for rutinemessige laboratorier av alle slag, eller instrumenter i ZEEnit-serien med tredje generasjon Zeeman-bakgrunnskorreksjon for sporelementanalyse i grafittovner.

For all esom ønsker mer, tilbyr contrAA 800, med sin unike HR-CS AAS-teknologi, mer fleksibilitet når det gjelder elementvalg og dataevaluering samt «ekte» og raske sekvensielle analyser av flere elementer i en måling.

For kvikksølvanalyse er det en dedikert analysator for kvikksølvbestemmelse med både AAS og AFS deteksjon – mercur DUO plus.

Har du spørsmål om atomabsorbsjon? Nøl ikke med å ta kontakt.

Kontakt oss hvis du vil vite mer om Atomabsorbsjon


  ContrAA 800

  ContrAA 800

  ContrAA 800

  NovAA 800

  NovAA 800

  NovAA 800

  ZEEnit serien

  ZEEnit serien

  ZEEnit serien