Vi arbeider hardt med å ha lange, tette og personlige kontakter med våre hovedleverandører. Vårt mål er at vi sammen alltid skal ha en maksimal servicegrad mot våra kunder og kunne ha høyest mulig kunnskap og tilgjengelighet. Bland våre leverandører og samarbeidspartnere finnes Infors, Systec og Thomson. Les mer under:

Celle/Bakterie

BlueSens
Gassanalyse

IKA
Magnetrørere
Omrørere
Ristere
Sentrifuger

Infors
Bioreaktorer/fermentorer
Ristebord
Risteinkubatorer

SalvisLab
CO2-inkubatorer
Inkubatorer
Varme-/tørkeskap

Systec
Agarkokere
Skålfyllere

Thomson
Dyrkingsflasker og filtre for celle- og bakteriedyrking

YSI Life Science
Biokjemiske analysatorer for off- og online-måling

Reshape Biotech 
Automatisert skål- og platefyllere

Rent

Systec
Agarkokere
Skålfyllere

Weller Filtronic
Luftsluseskap
Mobile filtersystem

Øvrig

Bellingham + Stanley
Polarimetre og refraktometre

Bürkle 
Forbruksartikler

LabTech
Varme-, kjøle- og temperaturkontroll

Nerbe Plus
Forbruksartikler

Porkka
Medisinkjølere
Laboratoriekjølere
Medisin- & Laboratoriefrysere
Ismaskiner

Porvair Science
Mikroplater

SOTAX
Analyse av farmasøytiske produkter

Stanhope-Seta
Kvalitetskontroll, analyse og kalibrering

Vitlab
Forbruksartikler