Frem til årsskiftet har vi en kampanje på PCR-instrumenter innen Biometra-familien fra Analytik Jena. Kampanjen betyr at du kan levere inn ditt gamle PCR-instrument, uansett merke, og få et helt nytt Biometra PCR-instrument til rabattert pris.

Biometra-produktfamilien tilbyr PCR-enheter fra standardutstyr til premiumutstyr. Alle systemer er optimalisert og designet for å være pålitelige, praktiske og nøyaktige.

Film om Biometra-produktene

Egenskaper

  • Raske funksjoner med grafikk og tabellprogrammeringsmuligheter.
  • Programvaren har en instruksjonstilnærming som er enkel å følge.
  • Enkel å komme i gang og bruke ved hjelp av protokollguide i systemet.
  • GLP-kompatibel gjennom avansert brukeradministrasjon i Biometra TAdvanced og Biometra TRIO-systemene
  • Lavt lydvolum og et lite fotavtrykk. Den optimale luftstrømkontrollen og ventilasjonen garanterer å holde støynivået nede til tross for maksimal ytelse i laboratoriet.
  • Kontinuerlig informasjon om enhetens status kan fås gjennom den utvidede selvtesten

Drift

  • Designet for feilfri bruk i ulike typer laboratoriemiljøer.
  • Systemene kommer med universell blokkdesign og varmelokk med High-Performance Smart Lid (HPSL) teknologi, som betyr maksimal fleksibilitet med tanke på valg av forbruk.
  • Dine PCR-protokoller kan enkelt optimaliseres med lineær gradientfunksjon (LGT) eller temperaturoptimaliseringstrinn (TOS).
  • Du får alltid homogene og pålitelige resultater gjennom det eksakte og presise temperaturkontrollsystemet for varmeblokkene.

Les mer om PCR-instrumentet på vår produktside her.

qTOWER – realtime PCR

Vi har også produkter for qPCR-applikasjoner. Med systemene kan du redusere antall gjentatte analyser, øke analysehastigheten og redusere kostnadene per prøve betydelig i prosessen. qTOWER³ sanntids PCR gir deg også moderne varmeteknologi og temperaturhomogenitet som umiddelbart gjenspeiles i mer nøyaktige resultater.Du kan lese mer om qPCR på vår nettside her.


Aktuelt